+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu

Етапи в Строително инвестиционния процес

В помощ на бъдещите Възложители ще представя необходимите и задължителни етапи, през които преминава строително-инвестиционния процес: Възлагане на проектанта Предварително …

Read More »

Подробен устройствен план (ПУП)

Устройствено планиране В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изясняващи статута и показателите на имота преди комплексното инвестиционно …

Read More »
+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu
%d bloggers like this: