+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu

Етапи в Строително инвестиционния процес

В помощ на бъдещите Възложители ще представя необходимите и задължителни етапи, през които преминава строително-инвестиционния процес: Възлагане на проектанта Предварително …

Read More »

Подробен устройствен план (ПУП)

Устройствено планиране В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изясняващи статута и показателите на имота преди комплексното инвестиционно …

Read More »

Контакти

ПБ ПРОЕКТ ЕООД дипл. инж. Ростислав Василев  строителен инженер – проектант конструктор член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ …

Read More »

Екип

Нашият проектантски колектив може да Ви предложи проектиране по всички инвестиционни части: Част Конструкции дипл. инж. Ростислав Василев строителен инженер-конструктор …

Read More »

Услуги

ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ жилищни сгради обществени сгради промишлени сгради и съоръжения рекламни пана фундаменти за поставяеми сгради и …

Read More »
+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu
%d bloggers like this: