+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu

Дейност


ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

     Изготвяне на комплексен инвестиционен проект, включващ проучване и проектиране по части Архитектурна, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВ, Енергийна ефективност, Геодезия, Озеленяване и всички други съобразно спецификата на обекта. Изготвяне на конструктивни проекти на сгради и съоръжения в т. ч. за реконструкция, укрепване и сеизмично осигуряване на съществуващи сгради и съоръжения. Предоставяне на пълна количествена документация, която е основа за всяко последващо остойностяване и офериране в етапа на строителство.


ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ СТАНОВИЩА

    Изготвяне на конструктивни становища и технически експертизи за съществуващи и новоизграждащи се сгради и съоръжения.


АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

    Изготвяне на проект за възстановяване на загубени строителни книжа – при реконструкции, преустройство, пристройки, промяна предназначение.


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

    В    етапа на предпроектните проучвания нашите инженери ще ви предложат разнообразни конструктивни решения, отговарящи на архитектурната идея, а така също и сравнителна икономическа оценка на вариантите, с цел реализиране на оптимална, ефективна, икономическа и технологична конструкция.
    Ние можем да Ви изготвим точни количествено-стойностни сметки за всички видове строително-монтажни работи, чрез които да получите конкретно остойностяване и офериране на Вашия обект.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

    Ние можем да Ви предложим изпълнението на инвеститорски контрол на Вашия обект. Ние ще защитаваме Вашите интереси пред строителите относно актуването на строително-монтажни работи, както и точността и качеството на изпълнението им.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И УЗАКОНЯВАНЕ

    Ние и нашите партньори в строителството можем да реализираме Вашия обект до фаза на завършеност по Ваш избор. Ние можем да реализираме Вашия обект от проектантската маса до пускането му в експлоатация.


+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu