+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu

Екип


Нашият проектантски колектив може да Ви предложи проектиране по всички инвестиционни части:


Част Конструкции
дипл. инж. Ростислав Василев
 • строителен инженер-конструктор
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“
Мобилен телефон: 0899 99 35 24
Е-mail: info(at)proektiranevruse.eu

Част Технологии
 • машинен инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • председател секция „Технология“ към КИИП Русе
Мобилен телефон: 0888 34 48 66
Е-mail: agalarovbg(at)gmail.com 

Част Архитектура
арх.Теодор Тодоров
 • архитект
 • член на „Камарата на архитектите в България“ (КАБ)
 • притежава проектантска правоспособност по част „Архитектура“
Мобилен телефон: 0887 07 59 85
Е-mail: teddytodoroff(at)gmail.com 

Част ВиК
дипл. инж. Наталия Василева
 • ВиК инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „ВиК“
Мобилен телефон: 0899 245 100

Част ЕЛ
дипл. инж. Янаки Трендафилов
 • ЕЛ инженер
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „ЕЛ“
Мобилен телефон: 0888 47 93 49
Е-mail: trendafilow.y(at)abv.bg

Част Геодезия
дипл. инж. Христо Григоров
 • инженер-геодезист
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“
Мобилен телефон: 0899 24 34 85; 0899 30 74 15; 0885 73 73 25
Е-mail: geoarmov(at)abv.bg

Част Пожарна безопасност
дипл. инж. Харалан Хараланов
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“
Мобилен телефон: 0888 73 09 40
Е-mail: haralanov112(at)abv.bg

Част ОВК
дипл. инж. Румяна Цанева
 • инженер-отопление и вентилация
 • член на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)
 • притежава пълна проектантска правоспособност по част „ОВК“
Мобилен телефон: 0878 82 98 00
Е-mail: rumizaneva(at)abv.bg

+359 899 99 35 24 info@proektiranevruse.eu